Tag: ปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2554 ● Happy New Year 2011

2011.01.01

เนื่องด้วยยังเป็นมือใหม่หัดเขียน Blog จึงไม่รู้จะเขียนเรื่องราวอะไรมากมายนัก
แต่ในเมื่อมีวาระพิเศษมาถึงทั้งที ก็ขอเขียนบันทึกเกี่ยวกับปีที่ผ่านมา
และปีใหม่ที่มาถึงเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน